Sprawnie funkcjonujące środowisko IT to klucz do sukcesu binesowego każdego przedsiębiorstwa. Często mamy doczynienia z już funkcjonującymi środowiskami IT, które mają duży potencjał rozwoju. W tym zakresie oferujemy konsultacje i audyty w zakresie posiadanej architektury. Końcowym etapem jest przedstawienie kierunków rozwoju posiadanych zasobów IT.

Konsultacje

  • ocena funkcjonowania środowiska IT
  • planowanie i strategia rozwoju
  • wybór optymalnych systemów informatycznych
  • budowa i wdrażanie rozwiązań
  • szkolenia z administracji wdrożonych systemów

Audyty użytkowanych środowisk IT

  • ocena stanu bezpieczeństwa i weryfikacja zgodności posiadanych rozwiązań z przyjętymi standardami
  • wskazanie zagrożeń i rekomendacja rozwiązań
  • audyt infrastruktury sieciowej
  • audyt serwerów
  • szkolenia z zakresu bezpiecznego zarządzania informacjami