Rozwiązania wysokiej dostępności mają za zadanie zminimalizować przestoje w sytuacjach awaryjnych krytycznych aplikacji czy usług niezbędnych dla działania biznesowego firmy.
Utrata krytycznych systemów, usług lub aplikacji może zmniejszyć poziom sprzedaży , zatrzymać proces technologiczny oraz podważyć zaufanie partnerów i klientów. Zapewnianie ciągłej wysokiej dostępności krytycznych aplikacji i usług jest kluczowym zadaniem działów IT.
Projekty systemów wysokiej dostępności obejmują wiele kategorii rozwiązań mających wpływ na poprawne działanie infrastruktury IT. Analiza potencjalnych zagrożeń dla działania systemu informatycznego firmy pozwala optymalizować propozycje rozwiązań dla poszczególnych systemów firmy. Do grupy rozwiązań mających zapewnić wysoką dostępność należą

  • rozwiązania klastrowe — zabezpieczające działanie aplikacji i systemów operacyjnych
  • rozwiązania wirtualne — tworząc środowiska wirtualne zapewniamy ciągłość biznesową aplikacji firmowych
  • rozwiązania Disaster Recovery — umożliwiające szybkie odtworzenie działania serwisów w zapasowej lokalizacji
  • rozwiązania dostępu sieciowego — umożliwiające wysoką dostępność usług w sieciach LAN/WAN
  • rozwiązania klasy NLB (Network Load Balancing) — zabezpieczenie dla aplikacji wraz z możliwościa rozłożenia obciążenia przy dużej ilości żądań do danej usługi