Klient oczekuje od nas sprawnych, niezawodnych rozwiązań na miarę swoich oczekiwań. Każdy projekt realizujemy w kilku krokach, począwszy od konsultacji na etapie planowania, poprzez audyt i wdrożenie, aż po szkolenia dla pracowników i wsparcie techniczne. Oferujemy:

 • konsultacje okołoprojektowe
 • audyt
 • dobór rozwiązań idealnie dopasowanych do potrzeb Klienta
 • integracja,
 • serwis,
 • wsparcie techniczne,
 • szkolenia
 • wdrażanie systemów zintegrowanej komunikacji,
 • wdrażanie rozwiązań High Avalibity na miarę potrzeb Klienta
 • konsolidacja i wirtualizacja zasobów,
 • replikacja i deduplikacja danych,
 • optymalizacja.