Wiadomości

Nowe technologie zmieniają edukację

Wedug Frost & Sullivan sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona oraz urządzenia do noszenia to technologie, które w największym stopniu wpłyną na proces kształcenia w przyszłości - czytamy w portalu Evertiq.pl.

Sektor edukacji przeszedł prawdziwą metamorfozę pod względem sposobu przekazywania wiedzy: nauczanie może odbywać się teraz z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala wyjść poza cztery ściany szkolnej klasy, a nawet prowadzić otwarte, działające online uniwersytety. Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, urządzenia do noszenia czy robotyka już wywierają i będą nadal wywierać coraz większy wpływ na przyszłość edukacji. Trendy edukacyjne będą wymagać coraz większej elastyczności programów nauczania, zmiany tempa przyswajania wiedzy oraz adaptacji nowych kanałów przekazywania wiedzy.

- Wraz z rosnącą popularnością systemów uczenia się na odległość, nieunikniony jest wzrost zapotrzebowania na najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak systemy komputerowe działające w chmurze. Infrastruktura jako usługa (IaaS) oraz platforma jako usługa (PaaS) bez wątpienia staną się kluczowymi modelami biznesowymi w sektorze edukacyjnym- zauważa Sudep Basu, Innovation Practice Leader w firmie Frost & Sullivan.

Do najważniejszych, technologii należą:

  • Sztuczna inteligencja (AI): Dostawcy technologii, instytuty edukacyjne oraz usługodawcy inwestują znaczne ilości czasu, kapitału oraz zasobów w rozwinięcie zintegrowanych aplikacji AI oraz innych produktów wspomagających, które wykorzystują tego rodzaju rozwiązania. Ważną rolę we wdrażaniu edukacyjnych systemów AI odgrywa rząd, który może stworzyć przyjazne inwestycjom środowisko oraz odpowiednie rozwiązania regulacyjne sprzyjające rozwojowi ekosystemu edukacyjnego.
  • Mieszana rzeczywistość: Rosnąca popularność produktów wykorzystujących technologię mieszanej rzeczywistości, takich jak HoloLens, a także oferowana przez nie możliwość uczenia się poprzez doświadczanie wrażeń prezentowanych w realistycznym otoczeniu, będzie głównym czynnikiem stymulującym rozwój tej technologii na przestrzeni pięciu najbliższych lat. Szacuje się, że wartość amerykańskiego rynku mieszanej rzeczywistości wykorzystywanej w celach edukacyjnych przekroczy do roku 2022 poziom 6 mld USD.
  • Robotyka: Roboty typu telepresence oraz zautomatyzowane maszyny posiadające potencjał uczenia się to jedne z najważniejszych i najszybciej rozwijających się platform sektora edukacyjnego. Roboty umożliwiają spersonalizowane, zdalne nauczanie o wysokim poziomie interakcji, tym samym zapewniając nieznane wcześniej doświadczenia edukacyjne. Do niezwykle ważnych obszarów należą także zagadnienia związane ze sterowaniem robotami oraz moduły edukacyjne wykorzystywane w kształceniu przedszkolnym. Oczekuje się, że branża edukacyjna zainteresuje się w dalszej perspektywie także robotami wielozadaniowymi.

Raport Frost & Sullivan wśród czynników zmieniających edukację wymienia także druk 3D, technologie wearables i sensorowe, przewodzące polimery czy koncepcję XaaS (anything as a service).

W nowej analizie Frost & Sullivan pt. „Technologie kształtujące przyszłość edukacji”, (Technologies Impacting the Future of Education) omówiono zaawansowane rozwiązania technologiczne, które mają największy potencjał inwestycyjny w sektorze edukacji. Zbadano również wpływ trendów technologicznych, takich jak coraz powszechniejsza cyfryzacja, nieograniczona łączność oraz zrównoważony ekorozwój.

Więcej w portalu Evertiq.pl

<< Wróć do poprzedniej strony